Naslovi/kontakti CSD

SEZNAM CENTROV ZA SOCIALNO DELO V REPUBLIKI SLOVENIJI
VIR: SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE –> Povezava: https://www.scsd.si/centri-za-socialno-delo/
NAZIV ULICA POŠT.ŠT POŠTA Telefonska št. Telefonska št. 2 E-POŠTA
CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Opekarniška cesta 15b 3000 Celje 03 777 98 11 03 777 98 12 gp-csd.celje@gov.si
ENOTA CELJE Opekarniška cesta 15b 3000 Celje 03 425 63 00 03 548 41 61 gpcsd.celje@gov.si
ENOTA LAŠKO Kidričeva ulica 2 a 3270 Laško 03 734 31 00 03 734 31 20 gpcsd.lasko@gov.si
ENOTA SLOVENSKE KONJICE Mestni trg 18 3210 Slovenske Konjice 03 758 08 80
03 758 08 82
03 758 08 90 gpcsd.slovk@gov.si
ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Ulica Dušana Kvedra 11 3230 Šentjur 03 746 25 20 03 746 25 25 gpcsd.sentj@gov.si
ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Rogaška cesta 38 3240 Šmarje pri Jelšah 03 818 16 50
03 818 16 51
03 818 16 64 gpcsd.smarj@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO DOLENJSKA IN BELA KRAJINA Resslova ulica 7b 8000 Novo mesto 07 393 26 40
07 393 26 70
07 393 26 71 gp-csd.dolbk@gov.si
ENOTA ČRNOMELJ Ulica 21. oktobra 9 8340 Črnomelj 07 306 23 60 07 306 23 72 gpcsd.crnom@gov.si
ENOTA METLIKA Naselje Borisa Kidriča 5 a 8330 Metlika 07 369 14 80 07 369 14 85 gpcsd.metli@gov.si
ENOTA NOVO MESTO Resslova ulica 7 b 8000 Novo mesto 07 393 26 40
07 393 26 70
07 393 26 71 gpcsd.novom@gov.si
ENOTA TREBNJE Goliev trg 11, 8210 8210 Trebnje 07 348 15 70 07 348 15 80 gpcsd.treb@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORENJSKA Koroška cesta 19 4000 Kranj 04 620 48 00 04 620 48 01 gp-csd.goren@gov.si
ENOTA JESENICE Cesta železarjev 4 a 4270 Jesenice 04 583 46 00 04 583 46 40 gpcsd.jesen@gov.si
ENOTA KRANJ Koroška cesta 19 4000 Kranj 04 256 87 20 04 256 87 22 gpcsd.kranj@gov.si
ENOTA RADOVLJICA Gorenjska cesta 16 4240 Radovljica 04 537 14 00
04 537 14 11
04 537 14 28 gpcsd.radov@gov.si
ENOTA ŠKOFJA LOKA Partizanska cesta 1 D 4220 Škofja Loka 04 517 01 00 04 517 01 10 gpcsd.skofj@gov.si
ENOTA TRŽIČ Usnjarska ulica 3 4290 Tržič 04 597 12 00 04 597 12 01 gpcsd.trzic@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO JUŽNA PRIMORSKA Prisoje 1 6000 Koper/Capodistria 05 66 34 534 gp-csd.jprim@gov.si
ENOTA IZOLA Cesta v Pregavor 3/a 6310 Izola/Isola 05 662 26 94 / gpcsd.izola@gov.si
ENOTA KOPER Cankarjeva ulica 6 6000 Koper/Capodistria 05 663 45 50
05 663 45 66
05 663 45 55 gpcsd.koper@gov.si
ENOTA PIRAN Obala 114 6320 Portorož/Portorose 05 671 23 00 05 671 23 09 gpcsd.piran@gov.si
ENOTA SEŽANA Kosovelova ulica 4 b 6210 Sežana 05 707 42 00
05 734 16 80
05 707 42 01 gpcsd.sezan@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOROŠKA Ozka ulica 1 2380 Slovenj Gradec 08 181 03 01 02 885 01 02 gp-csd.koros@gov.si
ENOTA DRAVOGRAD Meža 4, 2370 2370 Dravograd 02 872 36 30 02 872 36 31 gpcsd.dravo@gov.si
ENOTA RADLJE OB DRAVI Mariborska cesta 7 2360 Radlje ob Dravi 02 887 97 30
02 887 97 32
02 887 97 40 gpcsd.radlj@gov.si
ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Gozdarska pot 17 2390 Ravne na Koroškem 02 821 63 50
02 821 63 70
02 821 63 75 gpcsd.ravne@gov.si
ENOTA SLOVENJ GRADEC Ozka ulica 1 2380 Slovenj Gradec 02 885 01 00
02 885 01 24
02 885 01 02 gpcsd.slovg@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA Dalmatinova ulica 2 1000 Ljubljana 01 475 08 50 gp-csd.ljubl@gov.si
ENOTA GROSUPLJE Adamičeva cesta 51 1290 Grosuplje 01 781 80 50 01 786 16 01 gpcsd.grosu@gov.si
ENOTA LJUBLJANA BEŽIGRAD Einspielerjeva ulica 6 1000 Ljubljana 01 300 18 00
01 300 18 01
01 300 18 30 01 300 18 31 gpcsd.ljbez@gov.si
ENOTA LJUBLJANA CENTER Dalmatinova ulica 2 1000 Ljubljana 01 475 08 00
01 475 08 16
01 231 61 90 gpcsd.ljcen@gov.si
ENOTA LJUBLJANA MOSTE POLJE Zaloška cesta 69 1000 Ljubljana 01 587 34 00 01 587 34 44 gpcsd.ljmos@gov.si
ENOTA LJUBLJANA ŠIŠKA Celovška cesta 150 1000 Ljubljana 01 583 98 00 01 505 22 44 gpcsd.ljsis@gov.si
ENOTA LJUBLJANA VIČ RUDNIK Tržaška cesta 40 1000 Ljubljana 01 200 21 40 01 200 21 12 gpcsd.ljvic@gov.si
ENOTA LOGATEC Tržaška cesta 50 A 1370 Logatec 01 759 06 70 01 759 06 75 gpcsd.logat@gov.si
ENOTA VRHNIKA Ljubljanska cesta 16 1360 Vrhnika 01 750 62 70 01 750 62 80 gpcsd.vrhni@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Zagrebška cesta 72 2000 Maribor 02 250 66 00 02 252 30 54 gp-csd.marib@gov.si
ENOTA LENART Ilaunigova ulica 19 2230 Lenart v Slovenskih goricah 02 720 03 00 02 720 03 09 gpcsd.lenar@gov.si
ENOTA MARIBOR CENTER Gosposka ulica 23 2000 Maribor 02 250 66 00 02 252 30 54 maribor-center.csdmarib@gov.si
ENOTA MARIBOR TEZNO Zagrebška cesta 72 2000 Maribor 02 250 66 00 02 252 30 54 maribor-tezno.csdmarib@gov.si
ENOTA PESNICA Pesnica pri Mariboru 43 a 2211 Pesnica pri Mariboru 02 654 42 20 02 654 42 30 gpcsd.pesni@gov.si
ENOTA RUŠE Hmeljarska ulica 8 2342 Ruše 02 673 01 50 02 673 01 61 gpcsd.ruse@gov.si
ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Ljubljanska cesta 16 2310 Slovenska Bistrica 02 805 07 60
02 805 07 63
02 805 07 77 gpcsd.slovb@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA– VZHOD Masljeva ulica 3 1230 Domžale 01 724 63 70 01 721 56 80 gp-csd.osvzh@gov.si
ENOTA DOMŽALE Masljeva ulica 3 1230 Domžale 01 724 63 70 01 721 56 80 gpcsd.domza@gov.si
ENOTA KAMNIK Usnjarska cesta 8 1240 Kamnik 01 830 32 80 01 830 32 81 gpcsd.kamni@gov.si
ENOTA LITIJA Ljubljanska cesta 12 1270 Litija 01 890 03 80 01 898 35 61 gpcsd.litij@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO OSREDNJA SLOVENIJA– ZAHOD Ljubljanska cesta 9 1330 Kočevje 05 969 44 19 05 893 83 90 gp-csd.oszah@gov.si
ENOTA KOČEVJE Ljubljanska cesta 9 1330 Kočevje 01 893 83 80
05 969 44 19
01 893 83 90 gpcsd.kocev@gov.si
ENOTA RIBNICA Škrabčev trg 17 1310 Ribnica 01 320 44 12 01 320 44 20 gpcsd.ribni@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO POMURJE Slovenska ulica 41 9000 Murska Sobota 02 585 86 40 02 585 86 70 gp-csd.pomur@gov.si
ENOTA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 21 9250 Gornja Radgona 02 564 93 10 02 564 93 29 gpcsd.gornj@gov.si
ENOTA LENDAVA Glavna ulica 73 9220 Lendava/Lendva 02 578 98 40 02 578 98 41 gpcsd.lenda@gov.si
ENOTA LJUTOMER Rajh Nade ulica 2 a 9240 Ljutomer 02 585 86 60 02 585 86 70 gpcsd.ljuto@gov.si
ENOTA MURSKA SOBOTA Trg zmage 7, 9000 9000 Murska Sobota 02 535 11 40 02 535 11 70 gpcsd.mursk@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSAVJE Trg Matije Gubca 1 8270 Krško 07 499 20 00 07 499 20 15 gp-csd.posav@gov.si
ENOTA BREŽICE Cesta prvih borcev 24 8250 Brežice 07 499 10 00
07 499 10 07
07 499 10 21 gpcsd.brezi@gov.si
ENOTA KRŠKO Cesta krških žrtev 11 8270 Krško 07 490 49 50
07 490 49 51
07 490 49 52 gpcsd.krsko@gov.si
ENOTA SEVNICA Trg svobode 9 8290 Sevnica 07 816 12 40 07 816 12 50 gpcsd.sevni@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO PRIMORSKO – NOTRANJSKA Novi trg 6, 6230 6230 Postojna 05 700 12 26 05 700 12 20 gp-csd.primn@gov.si
ENOTA CERKNICA Cesta 4. maja 24 1380 Cerknica 01 705 04 00 01 705 04 10 gpcsd.cerkn@gov.si
ENOTA ILIRSKA BISTRICA Gregorčičeva cesta 2 6250 Ilirska Bistrica 05 711 01 40 05 711 01 41 gpcsd.ilirs@gov.si
ENOTA POSTOJNA Novi trg 6 6230 Postojna 05 700 12 00 05 700 12 20 gpcsd.posto@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO SAVINJSKO–ŠALEŠKA Prešernova cesta 10 3320 Velenje 03 777 30 60 03 898 45 40 gp-csd.sasal@gov.si
ENOTA MOZIRJE Šmihelska cesta 2 3330 Mozirje 03 839 14 60 03 839 14 78 gpcsd.mozir@gov.si
ENOTA VELENJE Prešernova cesta 10 3320 Velenje 03 898 45 00
03 898 45 01
03 898 45 40 gpcsd.velen@gov.si
ENOTA ŽALEC Mestni trg 5, 3310 3310 Žalec 03 713 12 50
03 713 12 61
03 713 12 80 gpcsd.zalec@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVERNA PRIMORSKA Delpinova ulica 18/B 5000 Nova Gorica 05 330 29 70 05 330 29 13 gp-csd.sprim@gov.si
ENOTA AJDOVŠČINA Gregorčičeva ulica 18 5270 Ajdovščina 05 368 06 12 05 368 06 24 gpcsd.ajdov@gov.si
ENOTA IDRIJA Vojkova ulica 2a, 5280 5280 Idrija 05 373 46 00 05 373 46 01 gpcsd.idrij@gov.si
ENOTA NOVA GORICA Delpinova ulica 18/B 5000 Nova Gorica 05 330 29 00 05 330 29 13 gpcsd.gorica1@gov.si
ENOTA TOLMIN Cankarjeva ulica 6 5220 Tolmin 05 381 91 70 05 381 91 72 gpcsd.tolmi@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO SPODNJE PODRAVJE Trstenjakova ulica 5a 2250 Ptuj 02 787 56 00 02 778 77 71 gp-csd.sppod@gov.si
ENOTA ORMOŽ Ptujska cesta 12, 2270 2270 Ormož 02 741 05 60 02 741 05 72 gpcsd.ormoz@gov.si
ENOTA PTUJ Trstenjakova ulica 5a 2250 Ptuj 02 787 56 00
02 787 56 12
02 787 56 12 gpcsd.ptuj@gov.si
CENTER ZA SOCIALNO DELO ZASAVJE Mestni trg 5a 1420 Trbovlje 03 777 33 06 03 562 93 42 gp-csd.zasav@gov.si
ENOTA HRASTNIK Log 9 1430 Hrastnik 03 564 27 70 03 564 27 76 gpcsd.hrast@gov.si
ENOTA TRBOVLJE Mestni trg 5a 1420 Trbovlje 03 348 15 70 03 348 15 80 gpcsd.trbov@gov.si
ENOTA ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 7 1410 Zagorje ob Savi 03 566 02 40 03 566 02 49 gpcsd.zagor@gov.si

Vir: Vir: Skupnost centrov za socialno delo v Sloveniji (SCSD) (23. okotober 2019)

CSD_naslovi.pdf

CSD_naslovi.xlsx