Strokovni center

Vodi: mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Sodelujejo: Marija Repe Kocman, Tomaž Dojnik, Tanja Rudolf, mag. Nina Čelešnik Kozamernik

Projektne aktivnosti se nanašajo tudi na vodenje strokovnega centra, razvoj strokovnega kadra v strokovnem centru, zagotavljanja pogojev za izvajanje podpornih dejavnosti, zagotavljanje pogojev za izdelavo, izposojo pripomočkov in opreme ter razvojno dejavnost, kot npr. razvoj novih programov ali nadgradnja že obstoječih.

Nujno je uvesti nov model vodenja, organizacije dela in financiranja dejavnosti strokovnega centra, saj strokovni center presega trenutno opredeljene zakonske naloge Centra IRIS.

Brošura Strokovni center_koncna

Brochure Centre of expertise_eng

 Aktivnosti in podaktivnosti
Časovni okvir izvajanja                                  
 Razvoj, izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov ter prilagajanje in tiskanje  gradiv v brajico.  junij 2017 – sep 2020
 5.1 Prilagajanje in tiskanje učnih gradiv * v brajico (do 10 na mesec) in za učence s PPPU.
* testi, odlomki iz besedil, izhodiščna besedila
 5.2 Prilagajanje tekmovalnih pol.

 5.3 Prilagajanje in izdelava tipnih slikanic                                                  (na novo se jih v času projekta izdela 9).

 5.4 Razvoj, izdelava in izposoja prilagojenih didaktičnih pripomočkov    (na novo se  jih v času projekta izdela 30).
 5.5 Izdelava prilagojenih zemljevidov (9 v času projekta).
 5.6 Izdelava in posodabljanje kataloga igrač, opreme in didaktičnih pripomočkov  za izposojo.
Delovanje strokovnega centra
6.1 Koordinacija in vodenje projekta. Od odobritve do zaključka projekta 2020.
6.2 Izobraževanje strokovnega kadra (najmanj 6 x).  junij 2017 – junij 2020
6.3 Vzpostavitev informacijske točke za otroke in mladostnike,  starše, strokovno javnost in širšo javnost:
postavitev spletne strani strokovnega centra,  sep 2017 – jan 2018
zbiranje in urejanje informacij,  feb 2017 – junij 2020
vzpostavitev info točke,  maj 2019
priprava in izdaja publikacij (predstavitvenih, strokovnih).  sep 2017 – sep 2020
6. Nakup strokovne literature (20 kosov).  feb 2017 – sep 2020
6.5 Obveščanje javnosti in deseminacija (spletna stran, kongresi, celostna podoba, zaključna konferenca).   feb 2017 – sep 2020
6.6 Ozaveščanje in izobraževanje širše družbe.  od potrditve projekta – sep 2020
6. Sodelovanje z različnimi ustanovami (fakultete, šole, vrtci, šola za ravnatelje, Zveza društev, medobčinska društva, Očesna klinika …).  od potrditve projekta – sep 2020

Podstrani: