Aktivnosti do 2019

Analiza obstoječih tiflopedagoških , specialnopedagoških in psiholoških instrumentov za celostno oceno

Analizirani in pregledani so bili teste za posamezno področje, kar je vključevalo sistematičen pregled:

 • po spletnih straneh vodilnih institucij za slepe in slabovidne,
 • knjig, revij in instrumentov, ki smo si jih izposodili na Pedagoški fakulteti ali našli znotraj hiše ter po spletnih straneh,
 • diplomskih del, magistrskih del.

Naše ključne iskane besede so sovpadale z naborom področij v tiflopedagogiki, v povezavi z ocenjevanjem le-teh.

 • Ocena funkcionalnosti vida.
 • Orientacija in mobilnost.
 • Vsakodnevne veščine.
 • Optični pripomočki.
 • Socialne veščine.
 • Prilagoditve.
 • Senzorne veščine.

Na podlagi analize smo izdelali check liste ali izbrali teste, ki so v celoti uporabni po področjih.

Za posamezna področja sta se kot najbolj uporabna testa izkazala:

 • Assessment KIT: Kit of Informal Tools for Academic Students with Visual Impairment, Debra Sewell,
 • EVALS – Evaluating Visually Impaired Students.

Nakup  novih testov in izobraževanje za uporabo novih testov.

Podanih je bilo kar nekaj predlogov za nakup. Nabavili smo test za vizualno percepcijo, TAPS za orientacijo in mobilnost, nekaj psiholoških vprašalnikov in knjig.

Pridobivanje anamnestičnih podatkov in začetna celostna ocena

Otroke, ki so izbrani v projekt, povabimo po naslednjem protokolu:

 • Članice tima se dogovorimo in pogovorimo o otroku in družini ter potrebah po oceni.
 • Koordinatorica, ki je določena za posameznega otroka, povabi starše na oceno na izbrani datum (petek, ko smo vse članice skupine na Centru).
 • Najprej se izvede Ocena funkcionalnosti vida, nato ostalo ocenjevanje po potrebah.
 • V primeru, da gre za predšolskega otroka, se ga povabi v vrtec na Centru, kjer se ga opazuje in tudi snema.
 • V primeru učenca ali dijaka, se ga lahko povabi tudi k pouku v okviru strnjene obravnave,
 • Psihologinja opravi pogovor s starši in oceni njihove potrebe.
 • Po zbranih podatkih se zapišejo poročila.
 • Koordinatorica oblikuje sintezo zbranih testov v dogovorjen obrazec.

Oblikovanje poročil in priporočil

Izdelan je bil obrazec za Strokovno poročilo celostne ocene, v katerem se zapiše sinteza ugotovitev in predlogi za nadaljnje delo ter potrebne prilagoditve.

Timski sestanki

Delo med članicami poteka usklajeno, morebitna nestrinjanja, pobude in predloge se obravnavajo na timskih sestankih ali po elektronski pošti.