Ozaveščanje in izobraževanje širše družbe

Projekt Strokovnega centra smo predstavili na: mednarodni konferenci EDUvision 2017; na strokovnem simpoziju z naslovom Inkluzija otrok s posebnimi potrebami: za družbeno pravičnost; na konferenci na temo: »Rad sa vizuelno ometenom i višestruko vizuelno ometenom decom, nove tendencije u radu, problematika na koju se nailazi u radu sa ovom decom«, v Beogradu, šola za učence z okvaro vida “Veljko Ramadanović”; na srečanju aktiva svetovalni delavcev zavodov za otroke s posebnimi potrebami; študentom psihologije na Filozofski fakulteti; študentom inkluzivne pedagogike Univerze na Primorskem; članom Alumni kluba Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani; strokovnim delavcem iz Turčije; staršem otrok, vključenih v obravnavo centra IRIS, društvom in Zvezi slepih in slabovidnih Slovenije; osnovnim šolam po Sloveniji; na Radiu Ognjišče; Sodelovanje na kongresu psihoterapevtov marca 2019 v Ljubljani; udeležba in sodelovanje na 11. strokovnem posvetu uspešnih praks v osnovnih šolah: Motivacija v šoli – ključ do uspeha; objava v  Šolskih razgledih; sodelovanje na strokovni konferenci z mednarodno udeležbo z naslovom CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV; prispevek na kongresu študentov socialne pedagogike in specialne in rehabilitacijske pedagogike z naslovom Na križišču strok: Onkraj vedenja!, sodelovanje na 10. strokovnem posvetu dobrih praks v osnovnih šolah na temo Pomoč učencem z učnimi težavami v osnovni šoli; objava v časopisu Po pameti, številka 10, letnik 2018, Časopis o vzgoji, ki deli izkušnje; Strokovni članek v reviji Rikoss; članki v zborniku in izid zbornika CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV, (ur. Nina Čelešnik Kozamernik); EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2020, 16. maj 2020; organizacija strokovne konference z naslovom “CELOSTNA OBRAVNAVA, VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN SOCIALNA VKLJUČENOST OSEB Z OKVARO VIDA – SREČANJE STROKOVNJAKOV”. Konference se je udeležilo 86 ljudi, iz 5 različnih držav, na konferenci je bilo predstavljeno 49 različnih referatov.

O nas pišejo tudi na spletnih straneh eu-skladi (https://www.eu-skladi.si/sl/ekp/primeri-dobrih-praks/celostna-podpora-otrokom-in-mladostnikom-z-okvaro-vida).