Mentorstvo ali izkušnje s prve roke

Cilj mentorstva je izmenjava izkušenj, opolnomočenje, razrešitev dilem in vprašanj z vrstniki oz. ljudmi z enakimi interesi, napredek v znanju, spretnostih …

Več:                                                                                                                                                            Mentorstvo za starše, dijake, študente                                                                                            Mentorji, ki so vam na voljo                                                                                                                                  Zgodbe in izkušnje mladih