Mentorstvo ali izkušnje s prve roke

Cilj mentorstva je izmenjava izkušenj, opolnomočenje, razrešitev dilem in vprašanj z vrstniki oz. ljudmi z enakimi interesi, napredek v znanju, spretnostih …

Pri izvajanju mentorstva sodelujemo s projektom                                                                                           Spodbujanje socialne vključenosti otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje

Več:                                                                                                                                                            Mentorstvo za starše, dijake, študente                                                                                                   Mentorji, ki so vam na voljo                                                                                                                       Zgodbe in izkušnje mladih