O projektu

Razvoj strokovnega dela znotraj SC in predlogi za sistemsko ureditev:

RAZVOJ STROKOVNEGA DELA ZNOTRAJ SC IN PREDLOGI ZA SISTEMSKO UREDITEV

Naziv projekta:

Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (v nadaljevanju Projekt Strokovnega centra)

Vrednost projekta:

400.000 eur

Za obdobje:

od objave javnega razpisa v Ur. l. RS do 30. 9. 2020

Delo na projektu:

 • ravnateljica Katjuša Koprivnikar – vodja projekta,
 • mag. Nina Čelešnik Kozamernik – strokovni vodja, koordinatorica projekta, nina.celesnik@center-iris.si
 • Tanja Rudolf, dipl. slikarka, mag. Pzu – oblikovalka,
 • Tomaž Dojnik dipl. inž. rač. in inf. – računalničar, informator,
 • Dragana Žunič, dipl. def., tiflolog,
 • Janja Hrastovšek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Ana Mohorko, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Sara Češarek, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in spec. uč. tež.,
 • Marija Repe Kocman, prof. geo. in ruš.,
 • Doc. dr. Aksinja Kermauner – zunanja evalvatorka.

Prijava za razpisano skupino otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami:

za slepe in slabovidne otroke in mladostnike, otroke in mladostnike z okvaro vidne funkcije ter otroke in mladostnike s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

Ciljne skupine:

 • otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do vstopa na trg delovne sile,
 • otroci in mladostniki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (PPPU),
 • družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU,
 • strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah,
 • potencialni delodajalci,
 • širše okolje.
  2017 2018 2019 2020 Skupaj
  Število vključenih otrok in mladostnikov 10 55 52 48 165
  Število vključenih družin / 30 30 30 90
  Število strokovnih delavcev, vključenih v izvajanje strokovnih nalog strokovnega centra 8 8 8 8 8
  Število izobraževanj 3 4 4 2 13
   Število udeležencev na izobraževanjih 27 57 70 30 184
  Število podpisanih dogovorov s sodelujočimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami 15 15 15 15 60
Prispevek ob zaključevanju projekta:

Članek z naslovom “Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z
okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja – projekt se zaključuje”, si lahko preberete na http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik_prispevkov_EDUvision_2019_SLO.pdf, strani od 1173 do 1179. Prispevek je bil predstavljen na konferenci EDUvision 2019, ”Sodobni pristopi poučevanja prihajajočih generacij”, ki je potekala novembra 2019 v Ljubljani.

 

O projektu