Arhivi Kategorije: IZOBRAŽEVANJA ZA KADER

Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem

dr. Dušan Rutar, Cirius Kamnik

Kaj lahko pove sodobna nevroznanost učiteljem, učencem in staršem.

V obsegu 4 šolskih ur.                                                                                                                                             9. marec 2018 ob 12.45 – 1. del in 23. marec ob 12.45 – 2. del.

Predavanje bo potekalo v Centru IRIS, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.                                      Predavanje je brezplačno.

Prijave sprejemamo do četrtka, 8. marca 2018 na naslov: nina.celesnik@center-iris.si .

Lepo vas pozdravljamo in verjamemo, da se vidimo!

vabilo-nevroznanost

Izobraževanje IRLEN

Dne 26. 1. 2017 zaposleni Centra IRIS pričnemo z izobraževanjem Irlen.

     

Gre za izobraževanje za presojevalce skotopičnega sindroma/sindroma Helen Irlen, ki je prilagojeno posebej za učitelje osnovnih in srednjih šol, šolske svetovalne delavce vseh profilov, specialne in rehabilitacijske pedagoge, logopede, delovne terapevte, izvajalce dsp, očesne specialiste in ostale, ki se želijo usposobiti za delo z otroki in mladostniki s skotopičnim oz. Irlen sindromom in drugimi specifičnimi učnimi težavami.

Spoznali bomo metode Irlen in dobili informacije o svetovni mreži irlen, identificiranju posameznikov s skotopičnim oz. Irlen sindromom, kakšne so učne in vedenjske značilnosti oseb s skotopičnim oz. Irlen sindromom, vpliv vidne zaznave na branje, računanje, prepisovanje in pisanje, vpliv vidne zaznave na zaznavanje globine in uporabo več čutil hkrati; uporaba bralne in zaznavne lestvice irlen (irps). Ogledali si bomo tudi paleto strategij za pomoč pri skotopičnem oz. Irlen sindromu, vključno z uporabo irlen barvnih folij; praktično uporabo bralne in zaznavne lestvice irlen irps in spoznali primere, ko je uporaba individualno določenih barvnih filtrov irlen najboljša rešitev.

Nova znanja, nove možnosti pomoči.

EDUvision 2017

Udeležba na mednarodni konferenci EDUvision 2017, 30. 11 do 2. 12. 2017 v Ljubljani.

Mag. Nina Čelešnik Kozamernik je delovanje projekta predstavila s prispevkom z naslovom  Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Prispevek je bil pozitivno ovrednoten kot zelo dober prispevek s strani recenzentov. 

Konferenca v Beogradu

11. decembra 2017 smo bili na konferenci, ki je potekala na temo: »Rad sa vizuelno ometenom i višestruko vizuelno ometenom decom, nove tendencije u radu,  problematika na koju se nailazi u radu sa ovom decom«, v Beogradu, šola za učence z okvaro vida “Veljko Ramadanović”. Dogodki ob 100-letnici obstoja in dela.

Tipna slikanica

SEMINAR: PRAVILA OBLIKOVANJA TIPNE SLIKE

V torek, 14. 11. 2017, ob 15.30 uri, je potekal seminar z naslovom Pravila oblikovanja tipne slike.                                                                                                                                                          Seminar je potekal v prostorih Centra IRIS – Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne, Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana.

Pravila oblikovanja tipne slike – VABILO